Förebygg och rehabilitera skador med ledskydd

Förebygg och rehabilitera skador med ledskydd

Många hantverkare får förslitningsskador på handlederna efter att ha jobbat med vibrerande verktyg, slagit en mängd timmar med hammare osv. Detta är något som flera fackförbund uppmärksammat och som branschen jobbar med. Bland annat har antivibrerande handskar skapats och ett forskningsprojekt pågår (2017) där målet är att skapa AI-handskar. Det är handskar som mäter vinkel, belastning och tid och utifrån detta ”säger till” användaren om man överbelastar sig.

Inflammation

Är handleden svullen och bär en svag rodnad kan det tyda på en inflammation i handleden som i sådana fall bör avhjälpas så snabbt som möjligt. ” / Artikel om handledsproblem på Kry.se

Inflammation i handleden är alltså relativt vanligt och det gäller att behandla detta på rätt sätt. En liten skada leder inte sällan till en större skada om man inte behandlar och stabiliserar. Orsaken är att man mycket lätt snedbelastar för att undvika smärtan. Det ger en kortsiktig lösning men i längden kommer snedbelastning skapa andra problem. Dessutom kan det medverka till att man inte behandlar den ursprungliga smärtan vilket bör vara det primära. Orsaken att inflammation uppstår är vanligtvis just överbelastning.

Symtom kan vara både stickande och molande värk. I vissa fall är det en konstant smärta medan det i andra fall är ”blixtsmärta” under korta sekunder. Smärtan ligger ofta på sidan av handleden eftersom det är där som lederna finns. I vissa fall är smärtan oidentifierbar eller sprider sig ut i handen. Vid smärta på extra känsliga kroppsdelar kan det vara svårt att avgöra exakt varifrån smärtan kommer. Man kan därmed känna ett pirr i fingrarna men problemet kan ändå sitta i handleden.

Behandling

”Ett bra ledskydd ska sitta på plats och ge både värme och kompression till det drabbade området, så att det bättre kan få stöd hinna reparera sig på bästa sätt” / Artikel om rehab på Svensktkosttillskott.

Även om behandlingen oftast innebär ”vila och värktablett” så är det viktigt att ta smärtan på allvar. Bägge dessa artiklar lyfter upp vikten att använda rehabprodukter. Det finns flera orsaker till detta. Skyddet håller handleden i en vinkel där inte smärta uppstår. Genom att minska smärtan kan man även slappna av mer och därmed ge handleden den vila som behövs för snabbare rehabilitering.

Ett handledsstöd ger även ett extra skydd. Det räcker med att man nuddar handleden för att smärtan ska öka kraftigt. Att då ha ett skydd som tar bort de mindre stötarna gör att onödig värk snabbt kan minskas.

Vid behov kan sjukgymnast uppsökas som kan ge råd gällande rehabiliterande träning. Men det är då viktigt att inflammationen först försvunnit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *