Robotgräsklippare – Köpguide

Robotgräsklippare – Köpguide

När robotgräsklipparen lanserades i Sverige var det många som ifrågasatte behovet av att få automatisk hjälp med gräsklippningen. Men det dröjde inte länge förrän denna gräsklippare kunde ses på allt från de största grönytorna till de mindre radhusträdgårdarna. Det finns till och med kommuner som valt att klippa offentliga grönytor med dessa klippare.

Med större efterfrågan har även utbudet ökat kraftigt. Som konsument gäller det därmed att jämföra robotgräsklippare och se på vilket behov man har för att rätt modell ska köpas in.  På Robotgräsklippare.nu listas de viktigaste punkterna att tänka på:

Klippkapacitet – Med klippkapacitet menas hur stor yta som klipparen klarar av att hantera. Här bör man välja klippare med lite marginal gällande ytan. Man bör komma ihåg att den siffra som anges är ”upp till” och med lutningar eller svårt underlag kan klipparen begränsas något i sin kapacitet.

Lutning – Det finns klippare som enbart klarar lutningar på 15-20 grader medan andra klarar upp till 40-45 graders lutning. Finns det lutningar i trädgården är en rekommendation att först mäta dessa för att vara säker på att klipparen klarar av att hantera lutningarna. Kom ihåg att lutning kan anges i grader eller i procent – vilket inte är samma sak.

”Smart” – I flera tester (exempelvis av Råd & Rön) visar det sig att robotgräsklipparna skiljer sig stort gällande dess ”smarthet”. Med detta menas hur roboten klarar av att hantera svårare passager, hinder och andra svårigheter. Den som har en platt gräsmatta utan några som helst hinder kan i stort sett välja vilken robotgräsklippare som helst. Är det däremot svårigheter bör man vara mer noggrann i val av modell.

Vikt – De första robotgräsklipparna var relativt stora och anpassade för villaträdgårdar. Detta eftersom producenterna trodde att det nästan enbart var villaägare som behövde denna robot.

Men efterhand växte efterfrågan på mindre och lättare modeller. Detta exempelvis av de som bor i  radhus och vill flytta sin klippare från framsidan till baksidan (genom att gå genom huset). Under 2016 och 2017 lanserade därför flera tillverkare betydligt mindre modeller som är lätta att bära mellan de olika klippytorna.

App? – En del modeller kan programmeras och styras via en app. Denna app blir även ett slags stöldskydd då det via GPS går att se exakt var klipparen befinner sig. Det blir allt vanligare att klipparen kan hanteras via app men alla modeller har inte denna funktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *