Kaffepaus förbättrar arbetsklimatet

Kaffepaus förbättrar arbetsklimatet

Att ta en kaffepaus från jobbet är viktigt ur flera olika perspektiv. Många ser det som en paus då man kan koppla av och fylla på energi inför nästa arbetspass. Det stämmer för många. Men det är även bevisat att kaffepauser förbättrar arbetsklimatet och löser problem på arbetsplatsen. På lång sikt skapar därmed samlingen vid en automatisk kaffekokare ett bättre resultat gällande både relation och produktion.

För ett par år sedan genomförde företaget Nestlé en undersökning i Sverige kring kaffedrickandet och kaffepausen. Det visade sig då att hela 82% av alla i undersökningen drack kaffe på sitt jobb. Under dessa pauser tar man däremot inte alltid helt paus från jobbet. För 84 % svarade att man pratade jobb under pausen. Men det kan då ske på ett mer avslappnat sätt och inte lika produktionsinriktat. Kanske är det därför som många problem löses under rasten.

Denna undersökning genomfördes 2010 och var då en fortsättning på den undersökning som genomfördes två år tidigare. En förändring från 2008 var däremot att kaffepauserna verkar bli kortare – och färre. Man tar helt enkelt med sig kaffekoppen till arbetsplatsen och fikar därmed för sig själv eller enbart med de som sitter precis bredvid. Kafferasten som skapar samvaro minskar alltså i tid och utsträckning.

Däremot interageras rasten med arbetsmöten dvs. många fikar samtidigt som man har ett personalmöte eller liknande. Fikat förknippas med att vara avslappnad och inte hålla sig inom de ramar som arbetet annars kan innebära. Det kan vara en orsak till att kaffe under möten skapar en mer kreativ känsla.

Undersökningen visar att många uppskattar kaffepausen och att det finns flera positiva faktorer. Ca 42% anser att den är ”uppiggande” samtidigt som enbart 2% säger att den är ”kreativ”. Gällande kreativitet så skiljer det sig däremot stort mellan de olika nordiska länderna. I Sverige var siffran 2% men Danmark var den 19% och i Norge och Finland 10%.

Med ökat intresse för ekologi har även fler börjat intressera sig för vilket kaffe som serveras och varifrån det kommer. När frågan ställdes kring vad som kunde förbättras på arbetsplatsen kring serveringen så svarade hela 31% att de skulle uppskatta att det fanns mer information om kaffet var ekologiskt eller inte, varifrån det kom osv. Det handlar då inte enbart om en fråga om ekologi utan även intresse för kaffesorter och olika rostningar. Inom denna procentsats fanns nämligen ett flertal som önskade mer information om kaffets rostning och tillverkning.

Oavsett orsak till kafferast så finns de positiva faktorerna. Att samla kraft, ta en paus, umgås och bli kreativ. Även om kreativiteten uppenbarligen skiljer sig rejält mellan Sverige och de andra nordiska länderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *