Fördelar och nackdelar med att installera solceller  

Att ta vara på solens energi för att producera el har många fördelar men även en del nackdelar. Många verkar dock tycka att fördelarna väger över nackdelarna, då solcellspaneler syns på tak lite här och där och i betydligt större utsträckning än för bara ett par år sedan. Nedan finns mer att läsa om solcellernas bra och mindre bra sidor.  

 Fördelarna 

En av dom stora fördelarna med solenergi, och som används filtigt i marknadsföringen för densamma, är att det är miljövänligt men det finns även fler bra saker än bara det.  

 

  • Bra för miljön – Solceller är som sagt bra för miljön då solenergi inte avger koldioxid eller andra miljöfarliga utsläpp. Däremot kan både produktionen och installationen av solpaneler bidra till en del utsläpp men det sägs ändå vara bättre jämfört med andra alternativ inom energisektorn.  

 

  • Underhållsfritt – Solcellspaneler är mer eller mindre underhållsfria och har en lång hållbarhet. Just panelerna brukar ha en effektgaranti på ca 20–25 år och det enda underhållet som kan krävas är att göra rent dom från löv och smuts.  

 

  • Ökar värdet på fastigheten – Solenergi och solceller är en investering som kan öka värdet på fastigheten då det anses vara väldigt attraktivt från en köpares perspektiv. Det faktum att en bostad har solceller gör också att det genom en energibesiktning går att få en energicertifiering, vilket är ett slags intyg på att fastigheten är energisnål.  

 

  • Egen elproduktion – Förutom att det är miljövänlig är den stora fördelen för dom allra flesta att solceller ger en egen energiproduktion. På så vis påverkas inte hushållet av dom svängande, och på senaste tiden, stigande elpriserna. Används inte den egenproducerade elen upp inom hushållet går det även att sälja den vidare.  

 

Nackdelarna  

Solceller har onekligen många fördelar men som med det mesta finns även sämre sidor. Det är till exempel en ganska dyr investering, som dessutom funkar sämre under vintern.  

 

  • Dyr investering – Att installera solceller är dyrt, även om just installationen ”bara” är en engångskostnad. Det går dock att få avdrag och investeringsstöd från staten men merparten av kostanden får hushållet själva stå för.  

 

  • ”Rätt” läge är en förutsättning – Solceller kräver inte direkt solljus för att fungera – men ljus är en förutsättning. För optimal produktion behöver taket som panelerna installeras på vara i söderläge. Även taklutningen har betydelse för hur effektiv produktionen kan bli och taket bör heller inte skuggas av träd, andra byggnader eller liknande.  

 

  • Lägre produktion under vintern – En annan nackdel är att energiproduktionen går ner betydlig under vintern, då dagsljuset lyser med sin frånvaro. Under sommaren produceras ca 7 gånger mer energi än vad som är möjligt under vintern.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *